Realizując niniejszy projekt chcieliśmy wzmocnić sektor organizacji pozarządowych, poprzez stworzenie na Ukrainie zalążka sieci lokalnych organizacji filantropijnych, wzorowanej na polskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. W projekcie brało udział 9 Ośrodków Działaj Lokalnie oraz 10 organizacji z Ukrainy.

W ramach projektu:

  • Na Ukrainie przeprowadzona została analiza potencjału i warunków do tworzenia sieci lokalnych organizacji filantropijnych wzorowanej na sieci ODL.
  • Ośrodki Działaj Lokalnie oraz organizacje z Ukrainy wzięły udział w programie edukacyjnym, a następnie w partnerstwach składających się z ODL i organizacji z Ukrainy wymyśliły projekty społeczne promujące ideę lokalnej filantropii na Ukrainie. Trzy projekty otrzymały granty w wysokości 16 tysięcy złotych na realizację partnerskich projektów. Szczegółowe informacje o projektach znajdują się w raporcie podsumowującym. Uczestnicy projektu mieli również szansę odbycia wizyt studyjnych na Ukrainę.
  • Na zakończenie projektu przygotowany został raport podsumowujący w polskiej i ukraińskiej wersji językowej.

W efekcie realizacji projektu na Ukrainie powstał zalążek sieci lokalnych organizacji filantropijnych, wzorowany na sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

Projekt realizowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w partnerstwie z The Initiative Center to Support Social Action “Ednannia”, w ramach dwóch programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: Działaj Lokalnie, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz program RITA – Przemiany w Regionie, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Prezentacja o projekcie: gcls_rita_wprowadzenie_do_projektu_short

Więcej informacji: http://www.localsolutionsfund.org/gcls-dla-ukrainy/o-projekcie/
rita-logo-h-podstawowe-kolor

Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

News

Ten serwis używa cookies, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.