Realizując niniejszy projekt chcemy wzmocnić sektor organizacji pozarządowych, poprzez stworzenie na Ukrainie zalążka sieci lokalnych organizacji filantropijnych, wzorowanej na polskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. W projekcie bierze udział 9 Ośrodków Działaj Lokalnie oraz 10 organizacji z Ukrainy.

W ramach projektu:

  • Na Ukrainie przeprowadzona zostanie analiza potencjału i warunków do tworzenia sieci lokalnych organizacji filantropijnych wzorowanej na sieci ODL.
  • Ośrodki Działaj Lokalnie oraz organizacje z Ukrainy wezmą udział w programie edukacyjnym, a następnie w partnerstwach składających się z ODL i organizacji z Ukrainy wymyślą projekt społeczny promujący ideę lokalnej filantropii na Ukrainie i będą miały szanse zdobyć grant w wysokości 16 tysięcy złotych na jego realizację. Uczestnicy projektu będą mieli również szansę odbycia wizyt studyjnych na Ukrainę.
  • Na zakończenie projektu przygotowany zostanie krótki raport podsumowujący.

Efektem projektu będzie stworzenie na Ukrainie zalążka sieci lokalnych organizacji filantropijnych analogicznej do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

Projekt będzie realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w partnerstwie z The Initiative Center to Support Social Action “Ednannia”, w ramach dwóch programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: Działaj Lokalnie, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz program RITA – Przemiany w Regionie, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Prezentacja o projekcie: gcls_rita_wprowadzenie_do_projektu_short
rita-logo-h-podstawowe-kolor

Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

News

Ten serwis używa cookies, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.